Door te klikken op ‘cookies accepteren’ geef je toestemming om cookies op te slaan op je apparaat voor een optimale werking van onze website. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
Waardering omzetten naar steunWaardering omzetten naar steun

Waardering omzetten naar steun

We delen onze waardering voor onze partners en klanten persoonlijk. Dit doen we niet in de vorm van kerstkaarten of pakketten. Het besparen van deze kosten laat ons elk jaar een bijdrage aan een goed doel geven rond de jaarwisseling. Afgelopen jaren waren dit onder andere de Voedselbank Teylingen, Stichting Het vergeten kind, SOS Kinderdorpen en het Willem Alexander Kinderziekenhuis.