Door te klikken op ‘cookies accepteren’ geef je toestemming om cookies op te slaan op je apparaat voor een optimale werking van onze website. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Certificering

Mirato streeft naar optimale tevredenheid van onze opdrachtgevers en zoeken continu naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren. Door ons aan te sluiten bij instanties die ons objectief beoordelen op kwaliteit en veiligheid blijven wij scherp en kunnen wij een hoog niveau dienstverlening garanderen.

ISO 9001

In januari 2016 hebben wij het ISO 9001 certificaat behaald. ISO 9001 is een internationale kwaliteitsstandaard, uitgegeven door de International Standardization Organization. Grote organisaties hebben gezamenlijk het initiatief genomen om eisen vast te stellen om organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. Deze eisen zijn gericht op het nakomen van klantafspraken. Voor het behalen van het ISO kwaliteitskeurmerk hebben wij onze kwaliteitssystemen zo ingericht dat deze gestandaardiseerd, meetbaar en controleerbaar zijn.  

VCA **

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met 'verhoogd risico'. Wij zijn sinds 2004 VCA-gecertificeerd. Met het VCA-certificaat tonen wij aan dat veiligheid een integraal onderdeel is van onze bedrijfsvoering. Al onze medewerkers zijn VCA gediplomeerd en ons gereedschap wordt jaarlijks gekeurd.

Sinds 2021 zijn wij VCA** (dubbelster) gecertificeerd, wat betekent dat we de structuur waarmee we de veiligheid binnen Mirato beheersen vastleggen. Dit betrekt zich meer op het beleid, de organisatie, het bewustzijn en de plannen.

ISO14001 [geen certificaat]

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om bij Mirato passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Mirato werkt volgens de norm. Echter hebben we niet het bijbehorende certificaat.

Dit milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering hiervan te borgen om zodoende te voldoen aan wettelijke en andere eisen (bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wet Bescherming Oppervlaktewater).