Door te klikken op ‘cookies accepteren’ geef je toestemming om cookies op te slaan op je apparaat voor een optimale werking van onze website. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
Veiligheid en Gezondheid Veiligheid en Gezondheid

Veiligheid en Gezondheid

Voor Mirato geldt dat we de Veiligheid, Gezondheid en Welzijn waarborgen van onze werknemers, tijdelijke werknemers, onderaannemers en derden. Door het houden van veiligheidsinstructies en het uitvoeren van periodieke veiligheidsinspecties wordt aandacht geschonken aan de arbeidsveiligheid.

Mirato richt zich op voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en milieuschade. We handhaven veiligheid aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico’s volgens de Veiligheids Checklist Aanemers. Met een VCA-certificaat legt Mirato de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan het werk te gaan, ook als opdrachtgevers van onderaannemers. Sinds 2019 zijn we ook VCA** gecertificeerd en hebben we jaarlijks 1 "bijna-ongeval" (vaak een snijwond, zonder uitval) bij een van de stoffeerders. We streven ernaar dit naar nul te brengen door vaak de risico's en de maatregelen ter voorkoming te benoemen.