Door te klikken op ‘cookies accepteren’ geef je toestemming om cookies op te slaan op je apparaat voor een optimale werking van onze website. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
Samenwerking toekomstplannenSamenwerking toekomstplannen

Samenwerking toekomstplannen

Partners

Mirato ziet haar leveranciers en klanten als partners. We willen bewustwording creëren wat de footprint van onze werkzaamheden zijn. Onze werkwijze is zo dat door intensieve samenwerking met zowel leverancier en eindgebruiker de (op dit moment) meest duurzame oplossing gevonden wordt in de transitie naar circulair werk.

Partners for Innovation

We namen deel aan het Moonshot Circulaire Vloerbedekking Project van Partners for Innovation.

Dit Moonshot project heeft als doel om de transitie naar circulaire vloerbedekking te versnellen.

Om dit te bereiken willen we met het Moonshot Circulaire Vloerbedekking brancheverenigingen en een groep koplopers ondersteunen bij het verbreden van de ketensamenwerking, het delen van kennis en het bundelen van krachten met andere stakeholders. Ook biedt het mogelijkheden voor afstemming van Nederlandse initiatieven met ontwikkelingen op Europees niveau. Komende jaren zal er veel moeten gebeuren om daadwerkelijk stappen te zetten op het gebied van: ‘design for recycling’, duurzame productie, (her)gebruik en het inzamelen en de  circulaire verwerking van afgedankte vloerbedekkingen.

MVO Nederland

We zijn aangesloten bij MVO Nederland, het bedrijvennetwerk van duurzaam Nederland.