Teylingereind

Forensisch Centrum Teylingereind is een justitiële jeugdinrichting waar maximaal 92 jongens in de leeftijd van 12 tot 25 jaar verblijven. Zij zijn op last van de (kinder)rechter in een gesloten omgeving geplaatst en worden hier voorbereid op een succesvolle terugkeer in de maatschappij door (onder andere) scholing en behandeling. Kernbegrippen hierbij zijn structuur, meedoen, bescherming, groei, keuzes maken en samenwerken.
  
Voor Teylingereind ontwierpen en realiseerden wij een nieuw interieurplan. De vloeren van alle kantoren en gesloten afdelingen werden vervangen volgens een door ons ontworpen vloerplan. Daarnaast werd nieuwe raambekleding en meubilair geplaatst. Er werden specifieke eisen gesteld aan de verwerking en de eigenschappen van de toegepaste materialen. Daarbij was de opgave om de werkzaamheden binnen een zeer strakke planning uit te voeren.
  

Een uitdagend ontwerp realiseren onder complexe omstandigheden

 
Martien van Tilburg, werkvoorbereider Mirato
'We hebben in nauwe samenwerking met de Facilitair Manager een zeer gedetailleerd werkschema gemaakt voor elk van de tien woongroepen, de gangen, de kantoren en de wachtkamers. De woongroepen zijn gesloten afdelingen met cellen en groepsruimten. De toegang tot de afdelingen is niet eenvoudig; vooraf moeten de monteurs aangemeld zijn, er is dagelijks toegangscontrole en je passeert tientallen gesloten deuren voordat je in het uiteindelijke werkgebied bent. Qua logistiek en voorbereiding was dat met recht een uitdaging! Zeker toen halverwege het traject bleek dat Teylingereind geconfronteerd werd met aanvullende voorwaarden vanuit Justitie. Zo'n project kun je alleen tot een goed einde brengen als er sprake is van een perfecte samenwerking.'
  
Brigitte Venderbos, senior teamleider facilitaire dienst
‘De uitvoering van werkzaamheden binnen Teylingereind doe je niet zomaar. De doorgang van het primaire proces staat centraal en daar komen veel regels bij kijken. In de maanden dat Mirato binnen onze organisatie bezig is geweest met de uitvoering hebben zij zich hieraan naadloos geconformeerd. Ze hebben gezorgd voor een vlekkeloze uitvoering met een minimale overlast voor de organisatie. Het is fijn om met een partij samen te kunnen werken die hierin met ons meedenkt’. 

Meer weten over dit project? Neem contact op met corne@mirato.nl of bel 0252 213 460.

Brigitte Venderbos


Teylingereind