Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Onderzoek dat cruciaal is om nieuwe kennis te creëren en te verspreiden binnen het onderwijs en de beroepspraktijk.

Door de samenvoeging van verschillende organisaties verwacht Regieorgaan SIA een vrij korte periode op een nieuwe locatie te blijven. Bij het ontwerpen hebben we rekening gehouden met de relatief korte huurperiode. De vaste elementen zijn gekozen omdat deze relatief laag in aanschafwaarde waren. Al het maatwerk is hoogwaardig, demontabel, en kan worden meegenomen naar de volgende locatie. Regieorgaan SIA heeft haar medewerkers vanaf het begin betrokken bij het project, waardoor het uiteindelijke resultaat van de kantoorinrichting door iedereen gedragen wordt.
 

Een combinatie van vaste en demontabele items.

  
Shirley Meijers-Pesik, opdrachtgever
‘Transparantie, samenwerking, professionaliteit en, last but not least, flexibiliteit. Kenmerken die mijns inziens gelden voor Mirato’s uitvoering van deze opdracht en Mirato in het algemeen. Het was geen gemakkelijke opdracht. Het budget was beperkt en daarbij moesten de materialen en meubilair ook nog eens duurzaam zijn. Ook schroomden de collega’s niet om hun mening over de schutting te werpen. Alhoewel het in de planning staat dat we onze nieuwe werkplek slechts voor korte duur (maximaal drie jaar) gebruiken, zijn we ervan overtuigd dat we deze met alle plezier zullen “uitzitten”.’

Maartje Wessels, interieurontwerper Mirato
‘Omdat we vanaf het begin betrokken waren bij het project, hebben we de opdrachtgever kunnen adviseren in het aantal benodigde vierkante meters kantooroppervlak. Op basis van verschillende plattegrondindelingen en het inzicht dat daarmee ontstond, heeft de opdrachtgever besloten om iets meer vierkante meters af te nemen. Hierdoor kwam er ruimte voor het creëren van een extra vergaderruimte/stilteruimte. De kernwaarden van Regieorgaan SIA waren de uitgangspunten voor kleur en materiaalkeuze.’

Edwin van der Goes, eigenaar Donkersloot -ontwikkelaar textiele vloerbedekking-
‘We werden door Mirato al in een vroeg stadium benaderd. Daardoor konden we voor dit project al onze kennis op het gebied van textiele vloerbedekking inzetten. Door deze integrale aanpak profiteert de opdrachtgever optimaal van de creativiteit van de architect, de mogelijkheden van producent en de toets op realiseerbaarheid door de projectinrichter. Deze integrale werkwijze liep als een rode draad door het project en het eindresultaat is dan ook een kantoorinrichting van zeer hoge kwaliteit.’ 

Meer weten over dit project? Neem contact op met maartje@mirato.nl of bel 0252 213 460.

Shirley Meijers-Pesik


Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA