Hoe wij werken

Waar een interieurarchitect soms voorbij kan gaan aan de praktische consequenties van een interieurontwerp, kan een projectinrichter vaak te veel vanuit losse producten denken. In beiden gevallen kan dat leiden tot een gemis van eenheid in een interieur. Wij combineren in onze dienstverlening de kracht van beiden door van interieurontwerp tot totaalinrichting te leveren. Hierdoor versterken de verschillende disciplines elkaar, wat zorgt voor een sterke uitstraling en duurzaam resultaat.
Interieurontwerp

Interieurontwerp

Een goed interieurontwerp is meer dan een verzameling kleuren, materialen en meubels. Bij het ontwerpen van een interieurplan is het essentieel dat de gekozen richting optimaal aansluit op het profiel en de kernwaarden van een organisatie. Mirato beheerst de kunst om op subtiele wijze de identiteit van het bedrijf in het interieur te verwerken waardoor gebruikers en bezoekers zich onbewust dan wel bewust op de juiste plek voelen.

Eenheid en balans
Wij werken vanuit een sterke basis, een duidelijk lijnenspel en speelse elementen waardoor eenheid in het interieur ontstaat en de gemaakte keuzes duurzaam en bestendig zijn. In elk interieurontwerp houden we rekening met de financiële en praktische haalbaarheid. Het gaat om de juiste balans tussen design, functionaliteit en budget. Het resultaat is altijd een kwalitatief en hoogwaardig interieur dat een integraal onderdeel is van de uitstraling van een organisatie.
Totaalprojecten

Totaalprojecten

We merken dat opdrachtgevers zich steeds vaker realiseren dat de beleving van een ruimte doorwerkt in de ervaring, houding en gedrag van klanten, relaties en medewerkers. Het interieur van bedrijven en instellingen wordt dan ook steeds vaker ingezet als een middel om ambities uit te dragen en de identiteit van een organisatie te versterken.

Belang van samenhang
Hoewel het besef groeit dat de uitstraling van het interieur van essentieel belang is voor het succes van een organisatie wordt de inzet van een (interieur)architect vaak als kostbaar, inefficiënt en omslachtig ervaren. Soms wordt de aankleding van het interieur overgelaten aan mensen die daar weliswaar met veel plezier over nadenken, maar daar niet voor zijn opgeleid. Keuzes worden dan vaak gemaakt op basis van persoonlijke ideeën en smaak of alleen vanuit praktische uitgangspunten zoals prijs en planning. Hierdoor ontstaan deeloplossingen waardoor de samenhang in het interieur ontbreekt. Binnen korte tijd voelt het interieur alweer gedateerd en onsamenhangend aan.

Totaalinrichting
Wij adviseren organisaties om bij hun inrichtingsvraagstuk het interieurconcept even zwaar mee te laten wegen in het keuzeproces als budget en planning. In dit proces vervullen wij een brugfunctie tussen creativiteit en praktische invulling. We helpen bij het navigeren door de overvloed aan keuzes en afwegingen richting de juiste totaaloplossing voor het interieur. We nemen de vloer als vertrekpunt en alle aspecten van het inrichtingsvraagstuk komen aan bod. Met deze integrale benadering (totaalinrichting) vermijden we deeloplossingen en bewaken we de planning en het budget.
Vloeren

Vloeren

Vloeren als vertrekpunt
Mirato is opgericht in 1907. Sinds 1989 richten we ons volledig op de projectinrichting en kantoorinrichting, waarbij we vooral op het gebied van vloeren en stoffering onze naam hebben gevestigd. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een totaalinrichter met verschillende disciplines. Vloeren blijven echter de basis van elk interieur. Vandaar dat wij vanuit onze ‘roots’ nog steeds de vloeren als uitgangspunt nemen bij al onze projecten.

Leveren en installeren
Wij leveren en installeren alle mogelijke harde en zachte vloerbedekkingen, zoals tapijt(tegels), gietvloeren, parket, PVC, linoleum en rubber. Onze jarenlange kennis en ervaring staan garant voor een vakkundig advies over alle aspecten van vloeren. Wij ontwikkelen ons continu in kennis en kunde en zijn op de hoogte van de laatste producten en mogelijkheden.

Vakmanschap
Onze eigen stoffeerders beschikken over de ervaring en het vakmanschap om elke opdracht tot een optimaal eindresultaat te brengen. De kwaliteit van de uitvoering is verankerd in onze organisatie doordat we werken volgens de uitvoeringsrichtlijnen van ISO, VCA en Nederlandse brancheorganisatie voor projectinrichting (PPI). Deze certificering garandeert een hoog niveau dienstverlening. Opdrachtgevers kunnen rekenen op een partner met alle knowhow om hun vloeren en inrichting tot in de puntjes te verzorgen.

Verbinding

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'
Verbinding vinden wij één van de belangrijkste succesfactoren binnen een project. Door verbinding met de opdrachtgever en oprechte interesse in het vraagstuk, ontstaat het beste plan. Door verbinding met onze samenwerkingspartners en het werken op basis van partnership, realiseren we het beste eindresultaat. Door verbinding met elkaar binnen het team van Mirato, zijn we het beste in staat om de verwachtingen van onze opdrachtgevers waar te maken.
 

Expertise

'Kwaliteit is nooit toeval maar het resultaat van intelligente inzet'
Onze jarenlange ervaring in het adviseren en realiseren van projecten zit verankerd in onze organisatie en werkprocessen. Sinds 1989 richten we ons volledig op de stoffering, waarbij we op het gebied van vloeren onze naam hebben gevestigd. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een totaalinrichter met verschillende disciplines. Opdrachtgevers kunnen rekenen op een partner met alle kennis en kunde om hun project van begin tot eind tot in de puntjes uit te voeren. 
 

Vooruitstrevend

'We ontdekken graag mogelijkheden door buiten bestaande paden te treden'
Wij zijn continu bezig met onze eigen professionele groei. Zo volgen we niet alleen de ontwikkelingen in de branche op de voet; we zijn ook niet bang om zelf te experimenteren. Als ergens nog geen oplossing voor is bedacht, dan bedenken we die zelf. Door nieuwe toepassingen te verzinnen voor bestaande producten of materialen. Of door een nieuw materiaal te creëren. We ontdekken graag mogelijkheden door buiten bestaande paden te treden. Niet als doel op zich, maar omdat het ons vak gewoon leuker maakt.
 

Oplossingsgericht

'Wij gaan altijd opzoek naar een creatieve oplossing'
Waar anderen veelal de onmogelijkheden van een planning, een technisch vraagstuk of een specifieke toepassing van een materiaal zien, zoeken wij altijd naar een creatieve oplossing. En als wij het niet weten, dan is de kans groot dat één van onze gespecialiseerde partners het wel weet.
Verbinding
Verbinding
Verbinding