Mirato staat voor kwaliteit


Wij streven naar optimale tevredenheid van onze opdrachtgevers en zoeken continu naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren. Door ons aan te sluiten bij instanties die ons objectief beoordelen op kwaliteit en veiligheid blijven wij scherp en kunnen wij een hoog niveau dienstverlening garanderen bij onze interieurprojecten.
 
ISO 9001
In januari 2016 hebben wij het ISO 9001 certificaat behaald. ISO 9001 is een internationale kwaliteitsstandaard, uitgegeven door de International Standardization Organization. Grote organisaties hebben gezamenlijk het initiatief genomen om eisen vast te stellen om organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. Deze eisen zijn gericht op het nakomen van klantafspraken. Voor het behalen van het ISO kwaliteitskeurmerk hebben wij onze kwaliteitssystemen zo ingericht dat deze gestandaardiseerd, meetbaar en controleerbaar zijn. Ook voor 2017 zijn we weer gecertificeerd.
 
VCA
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met 'verhoogd risico'. Wij zijn sinds 2004 VCA-gecertificeerd. Met het VCA-certificaat tonen wij aan dat veiligheid een integraal onderdeel is van onze bedrijfsvoering. Al onze medewerkers zijn VCA gediplomeerd en ons gereedschap wordt jaarlijks gekeurd.
 
BVP
Sinds 2006 zijn wij lid van de Branche Vereniging Projectinrichting (BVP). Binnen het BVP zijn projectinrichters, leveranciers en fabrikanten van harde en zachte vloeren, lijmen, raambekleding en andere relevante productgroepen vertegenwoordigd. Zij werken met een branche brede kwaliteitsstandaard voor projectinrichting. Mirato werkt volgens de richtlijnen van deze bedrijven die handelen volgens objectief vastgestelde procedures en die op de werkvloer hun vakmanschap aantonen door te werken volgens strenge eisen en normen.